Tuyển Dụng

Công ty CP Gemadept là công ty đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực với số lượng CBCNV trên 1.500 người, đa dạng về tuổi tác, vùng miền, trình độ…Đây là vốn quí cho sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trải dài khắp đất nước và trên nước bạn.

Vị Trí Tuyển Dụng

Hạn Nộp Hồ Sơ
{{formatDate(item.additionalData.dates[0].dateRangeFrom)}} - {{formatDate(item.additionalData.dates[0].dateTo)}}

Biểu Mẫu